Kontakt

Obchodné meno: Erik Biroš
Miesto podnikania: Javorinská 38, 080 01 Prešov
IČO:
48 076 384
Tel.:
0903 196 309
E-mail: drevowintage@gmail.com

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu Prešov od 1. marca 2015
Číslo živnostenského registra: 750-44499

UA-92155372-1

Kontaktujte nás: